KZ NSZZ Solidarność UJK

2018-2022

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w kadencji 2018 – 2022

 

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

 • Kazimierz Kunisz

Wiceprzewodnicząca:

 • Anna Jabłońska

Skarbnik:

 • Anna Długosz

Sekretarz:

 • Marcin Wicha

Prezydium:

 • Anna Chrobot
 • Anna Długosz
 • Anna Jabłońska
 • Kazimierz Kunisz
 • Marcin Wicha
 • Barbara Wodecka

Pozostali członkowie KZ:

 • Teresa Chutnik
 • Paulina Forma
 • Adrian Kurcbart
 • Ewa Małyszko
 • Urszula Skrzyńska

Honorowa Przewodnicząca

 • Ewa Małyszko

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Renata Buras
 • Waldemar Lisowski

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.