KZ NSZZ Solidarność UJK

Prawa autorskie

1. Poznań 1956

Zdjęcie nr 1.
Źrodło: Wikipedia
Tytuł: Manifestacja w Poznaniu 28 czerwca 1956, ul. Św. Marcina.
Autor: UB (no copyright), Źródło: IPN
Licencja: GNU Free Documentation License

 

 

 

 

 

2. Grudzień 1970 Gdynia

Zdjęcie nr 2.
Źrodło: Wikipedia
Tytuł: Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.
Autor: Krzysztof
Licencja: Creative Commons Attribute ShareAlike 3.0

 

 

 

 

 

3. Sierpień 1980 Gdańsk

Zdjęcie nr 3.
Źrodło: Wikipedia
Tytuł: Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 i Brama stoczni Gdańskiej.
Autor: Topory
Licencja: Creative Commons Attribute ShareAlike 3.0

 

 

 

 

 

4. WZD KSN Ameliówka 2009

Zdjęcie nr 4.
Źrodło: własne
Tytuł: Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w Ameliówce, 2009
Autor: Kazimierz Kunisz.
Zdjęcie może być wykorzystane jedynie do celów związkowych.

 

 

5. Logo „Solidarności”

Grafika nr 5.
Opis: Logo NSZZ „Solidarność”.
Autor: prawa autorskie do logo Solidarności posiada jego twórca, grafik Jerzy Janiszewski.
Nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

 

6. Nagłówek serwisu NSZZ „S” UJK

Grafika nr 6.
Opis: Nagłówek serwisu NSZZ „Solidarność” w UJK Kielce (bez logo związku).
Autor: Kazimierz Kunisz.
Grafika może być wykorzystywana jedynie do celów związkowych. Nie dotyczy to fragmentu zawierającego zdjęcia nr 1,2,3 (bez fragentów napisu „Komisja Zakładowa […]”), który może być wykorzystany zgodnie z wymogami licencji Creative Commons Attribute ShareAlike 3.0.
Wszystkie informacje o prawach autorskich z niniejszej strony muszą być zachowane.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.