KZ NSZZ Solidarność UJK

Komisja Socjalna

  • Informujemy, że każdy pracownik może ubiegać się o różne formy dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, takie jak wczasy pod gruszą, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, karnety na imprezy kulturalne lub sportowe itp.
    Informacje socjalne na stronie Uniwersytetu
  • Związki zawodowe działające w Uczelni w uzgodnieniu z Rektorem są uprawnione do przyznawania świadczeń z ZFŚS. Do rozpatrywania oraz kwalifikowania wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu uprawnione jest Komisja Socjalna, w której zasiadają przedstawiciele Związków i Rektora.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.