KZ NSZZ Solidarność UJK

2014-2018

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w kadencji 2014 – 2018

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

 • Kazimierz Kunisz

Wicerzewodnicząca:

 • Anna Śmietańska

Skarbnik:

 • p.o. Ewa Małyszko, Anna Śmietańska

Sekretarz:

 • Marcin Wicha

Prezydium:

 • Anna Chrobot (od 2017)
 • Barbara Gawdzik (2014-16)
 • Anna Jabłońska
 • Kazimierz Kunisz
 • Ewa Małyszko
 • Anna Śmietańska
 • Marcin Wicha

Pozostali członkowie KZ:

 • Anna Chrobot
 • Barbara Gawdzik
 • Urszula Skrzyńska
 • Lech Pepaś (do 2017)
 • Barbara Szargot (2014-15)
 • Agnieszka Wojtaszek-Szwarc

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Renata Buras
 • Waldemar Lisowski
 • Michał Lutwin – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.