KZ NSZZ Solidarność UJK

08-06-2018

Stanowisko Komisji Zakładowej Z.O.Z. NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w sprawie projektu tzw. Ustawy 2.0

Komisja Zakładowa Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z niepokojem obserwuje tok prac nad projektem Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Postulaty kierowane przez środowisko akademickiej „Solidarności” zostały w dużej mierze zignorowane przez obóz rządzący, mimo wcześniejszych deklaracji o chęci współpracy. W obecnym kształcie Ustawa oraz polityka finansowa w stosunku do szkolnictwa wyższego doprowadzi naszym zdaniem do degradacji uczelni publicznych w regionach, co jest niezgodne z deklarowaną polityką partii rządzącej o zrównoważonym rozwoju i w efekcie spowoduje pogłębienie podziału cywilizacyjnego naszego kraju na „Polskę A” i „Polskę B”. 

Pełna treść dostępna tutaj.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.