KZ NSZZ Solidarność UJK

23-11-2018

Ubezpieczenie grupowe na życie

ubezpieczenie na życie

W związku z wygasającym dotychczasowym ubezpieczeniem grupowym na życie w PZU przeprowadzono w Uniwersytecie postępowanie przetargowe celem wyboru nowej oferty. Po trwających prawie rok kilkukrotnych postępowaniach z udziałem profesjonalnego brokera zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, wobec braku oferty z PZU oraz innych wykonawców, udało się wynegocjować tymczasową umowę z firmą Nationale Nederlanden. Kolejne postępowania w sprawie wyboru oferenta, na mocy porozumienia pomiędzy władzami Uniwersytetu oraz związkami zawodowymi NSZZ „Solidarność” i ZNP, prowadzić będą związki zawodowe. Uniwersytet nadal, tak jak do tej pory, zapewniać będzie pracownikom możliwość zawarcia i obsługi grupowego ubezpieczenia na życie. Aktualne warunki ubezpieczenia na mocy obowiązującej umowy dostępne będą w witrynie Uniwersytetu pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/informacja_i_deklaracja.html

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.